ZedMerkd – 2020/10/26

Tilltalad: ZedMerkd

Målsägande: ServerAnledning: Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]

Beslut: Prick, Återbetalning (inom 14 dagar)

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 05f04ad9-fbb8-4c08-93f4-df5cab6f409d

Tagged with: