Zacharias821 – 2020/11/06

Tilltalad: Zacharias821

Målsägande: ServerAnledning: 5 § Fuskklient

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: 2qz]


UUID: 9716ed5f-46c4-41a7-9252-8390dde7a6af

Tagged with: