xy0707 – 2020/10/02

Tilltalad: xy0707

Målsägande: ServerAnledning: Grov Grief, Grov Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: bcbcabec-900f-49a2-a443-3bb5816579ef

Tagged with: