Stortrollet73 – 2020/02/22

Tilltalad: Stortrollet73
Advokat: [Information saknas]

Målsägande: Åklagarmyndigheten
Åklagare: SweDome

Vittne: [Information saknas]Anledning: Stöld, griefing

Bevis: [Information saknas]

Beslut: 1 Varning, böter på 16 diamant blocks, skadestånd på 16 diamant blocks

 


Bänk:
Högsta Domare: Overlord44
Rättsdomare: [Information saknas]
Nämndemän: [Information saknas]
Sekreterare: hevol


UUID: 22e73ec8-3e50-40c5-b319-44cfab453440

Tagged with: