Spezzyz – 2020/03/20

Tilltalad: Spezzyz

Målsägande: Server



Anledning: Grov stöld

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: SweDome]

UUID: d74e12ea-5fc5-4b98-bf69-260501be9e0d

Tagged with: