Raggarjon – 2020/10/21

Tilltalad: Raggarjon

Målsägande: ServerAnledning: Grov respektlöshet

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Prick

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 64e25591-ee19-47af-90ee-5e63c1511ce3

Tagged with: