NotRegress – 2020/03/28

Tilltalad: NotRegress
Advokat: [Information saknas]

Målsägande: Åklagarmyndigheten
Åklagare: SweDome

Vittne: [Information saknas]Anledning: Fusk ett flertag gånger, flyhacks och speed hacks + eventuellt x-ray

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis 1, 2]

Beslut: Ban

 


Bänk:
Högsta Domare: Overlord44
Rättsdomare: [Information saknas]
Nämndemän: [Information saknas]
Sekreterare: hevol

[LIVSTIDSBANNAD]

UUID: 5576e037-f728-4fda-a599-526dd97f0250

Tagged with: