MrDevze – 2020/11/03

Tilltalad: MrDevze

Målsägande: ServerAnledning: 5 § Fuskklienter

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis:1,2]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: SweDome]


UUID: 4fd97a63-72f8-4806-bbb4-143ae1ee6bc8

Tagged with: