Medi05 – 2020/02/22

Tilltalad: Medi05

Målsägande: Server



Anledning: Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: EmilioBW]


UUID: 674260e0-b17b-49d1-a61e-7ca4030412f4

Tagged with: