Luckzoo – 2020/02/28

Tilltalad: Luckzoo
Advokat: [Information saknas]

Målsägande: Åklagarmyndigheten
Åklagare: SweDome

Vittne: [Information saknas]Anledning: Griefing

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Återbetalningskrav, 20 diamanter böter

 


Bänk:
Högsta Domare: Overlord44
Rättsdomare: [Information saknas]
Nämndemän: [Information saknas]
Sekreterare: hevol


UUID: edc81543-b42f-430b-ad53-a0f8769def33

Tagged with: