LMF_Nakz – 2020/06/01

Tilltalad: LMF_Nakz

Målsägande: ServerAnledning: Oklar ban

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: EmilioBW]


[ANDRA CHANS GENOMFÖRD]

UUID: a5894bea-db6d-41de-8e20-e1ca74990aa1

Tagged with: