Linuz1313 – 2020/09/30

Tilltalad: Linuz1313

Målsägande: ServerAnledning: ALT-Konto

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF:
2qz]


UUID: 77046959-9bda-432f-aeff-054a39301c41

Tagged with: