Judge_Lucifer – 2020/01/12

Tilltalad: Judge_Lucifer

Målsägande: ServerAnledning: Dupe

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: Sanningen]


UUID: 38c963f2-4259-4bf3-8468-14281c4190dd

Tagged with: