Judge_Lucifer – 2019/07/30

Tilltalad: Judge_Lucifer
Advokat: [Information saknas]

Målsägande: Server
Åklagare: [Information saknas]

Vittne: [Information saknas]Anledning: Abuse som staff

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Ban

 


Bänk:
Högsta Domare: Overlord44
Rättsdomare: [Information saknas]
Nämndemän: [Information saknas]
Sekreterare: hevol


[ANDRA CHANS GENOMFÖRD]

UUID: 38c963f2-4259-4bf3-8468-14281c4190dd

Tagged with: