Jqxxl – 2020/05/03

Tilltalad: Jqxxl
Advokat: [Information saknas]

Målsägande: Åklagarmyndigheten
Åklagare: [Information saknas]

Vittne: [Information saknas]Anledning: Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: 1 Prick, Återbetalning, 10 diamanter böter & 10 diamanter skadestånd

 


Bänk:
Högsta Domare: Overlord44
Rättsdomare: Roffe2000
Nämndemän: [Information saknas]
Sekreterare: hevol

UUID: 80a13745-b048-42d5-a9e9-30977e6d8de4

Tagged with: