Gudrun__schyman – 2019/05/28

Tilltalad: Gudrun__schyman
Advokat: [Information saknas]

Målsägande: Åklagarmyndigheten
Åklagare: SweDome

Vittne: [Information saknas]Anledning: [Information saknas]

Bevis: [Information saknas]

Beslut: 1 Prick, 1 Varning

 


Bänk:
Högsta Domare: Overlord44
Rättsdomare: [Information saknas]
Nämndemän: [Information saknas]
Sekreterare: hevol


UUID: 9b18fd93-fe71-4c20-9c47-72b9b85c165e

Tagged with: