FDO_Nakz – 2020/05/05

Tilltalad: FDO_Nakz
Advokat: SweDome

Målsägande: 2qz
Åklagare: PotatisGrizen

Vittne: [Inget]Anledning: Stöld och brott mot kontrakt, disrespekt

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis]

Beslut: Återbetalning på åtta elytror och 132 diamant block, samhällstjänst i en timme. (Bygga upp lampor åt staden Italas)

 


Bänk:
Högsta Domare: Overlord44
Rättsdomare: Roffe2000
Nämndemän: Moonboi, RASHAD69, Blixtenhell
Sekreterare: hevol


[BANNAD FÖR DOMSTOLSTROTS: HAR INTE FÖLJT DOMSTOLSBESLUT OVAN]

UUID: a5894bea-db6d-41de-8e20-e1ca74990aa1

Tagged with: