Farhado – 2020/11/21

Tilltalad: Farhado

Målsägande: ÅklagarmyndighetenAnledning: §6 Respektera alla. Alla ska behandla folk lika oavsett kön, sexualitet, religion, etnicitet och ålder. Ingen rasism av något slag. Ingen nazism, ingen kommunism. Inga symboler som kan tillhöra dessa grupper får existera på servern eller i samband med servern.

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Varning, Skadestånd 2db (inom 14 dagar)

 


Bänk:
Högsta Domare: hevol
Rättsdomare: RASHAD69
Nämndemän: Anteson, Hannes_08, Skojare
Sekreterare: hevol


UUID: 1553e4e9-3013-4f1c-b338-8fe2d5388874

Tagged with: