Exxo_official – 2020/03/27

Tilltalad: Exxo_official

Målsägande: ServerAnledning: Stöld från L1AAM

Bevis: [Typ av bevis; ticket 0206]

Beslut: 1 Varning, Återbetalning

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: SweDome, EmilioBW, Overlord44

[STRAFFÖRELÄGGANDE]

UUID: 7eed94c3-7f69-4d1b-9a28-a2d461375f3d

Tagged with: