ESPNoir – 2020/03/29

Tilltalad: ESPNoir

Målsägande: ServerAnledning: Reklam

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: EmilioBW]

UUID: 5f04c61f-9316-4538-98bb-1e640ac40e59

Tagged with: