Ermland2 – 2019/10/27

Tilltalad: Ermland2

Målsägande: ServerAnledning: X-Ray

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: Overlord44]


UUID: 6c6de392-d7e0-439d-9580-0c731ac7d493

Tagged with: