EnzoDiaz – 2019/07/29

Tilltalad: EnzoDiaz
Advokat: [Information saknas]

Målsägande: Åklagarmyndigheten
Åklagare: SweDome

Vittne: [Information saknas]Anledning: Medverkat i fritagande av häktad person i FBI

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Ban

 


Bänk:
Högsta Domare: Overlord44
Rättsdomare: [Information saknas]
Nämndemän: [Information saknas]
Sekreterare: hevol


UUID: 300f5707-cbc3-466a-a5ce-99396c9e43cf

Tagged with: