Enrobyb – 2020/05/26

Tilltalad: Enrobyb

Målsägande: ServerAnledning: X-Ray

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3, 4]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: EmilioBW]


UUID: b7d68a55-94cc-4460-b731-4286d1f629d2

Tagged with: