Enjoyyy – 2020/11/06

Tilltalad: Enjoyyy

Målsägande: ServerAnledning: 5 § Fuskklient

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3, 4, 5]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: Wolfeiii]


UUID: 55c8ef9d-627c-40e7-ad22-612b36f76230

Tagged with: