ender_mender_man – 2019/10/27

27Tilltalad: ender_mender_man

Målsägande: ServerAnledning: X-Ray

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: mageprist]


UUID: b0828d9c-5812-4eee-b3d9-4ef779b0b813

Tagged with: