Elistar – 2020/08/16

Tilltalad: Elistar

Målsägande: ServerAnledning: Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: 1 Varning, ÅM beslagta alla ägodelar


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: Overlord44, hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 58d5e4cd-6c1f-427c-bb4c-b805893b6156

Tagged with: