Dark_Alpha123 – 2020/01/01

Tilltalad: Dark_Alpha123

Målsägande: ServerAnledning: Grov Stöld av 26 diamant blocks och över 200 trälogs

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: Overlord44]


UUID: 3a0e897c-6ddf-4d20-9077-761d84527b85

Tagged with: