DanneBoiiz – 2019/11/27

Tilltalad: DanneBoiiz
Advokat: [Information saknas]

Målsägande: Server
Åklagare: [Information saknas]

Vittne: [Information saknas]Anledning: Stöld på 45 diamant blocks

Bevis: [Information saknas]

Beslut: 1 Varning, böter på 20 diamant block

 


Bänk:
Högsta Domare: Overlord44
Rättsdomare: [Information saknas]
Nämndemän: [Information saknas]
Sekreterare: hevol


UUID: a3ec31af-d5fb-430d-8608-a371cba9c85d

Tagged with: