Coolaralle – 2020/09/13

Tilltalad: Coolaralle

Målsägande: Server



Anledning: X-Ray

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: hevol]


UUID: 7cec2d48-b988-49f0-861e-b1d3d37a0805

Tagged with: