Clouudy_ – 2020/11/14

Tilltalad: Clouudy_
Advokat: Jackan_

Målsägande: ÅklagarmyndighetenAnledning: Nazistiska tecken i chatten

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Prick

 


Bänk:
Högsta Domare: hevol
Rättsdomare: Roffe2000
Nämndemän: TruthGG, Draken00000, Ivar_pro
Sekreterare: hevol


UUID: 422e40b7-8a56-4336-9187-2b4526f3d030

Tagged with: