Tillbaka till agoniamc.eu


Startsida


Avgöranden


Brottspåföljder

Brottspåföljder

1 §   Livstidsban – En livstidsban tillämpas enbart när en person bannas efter en andra chans eller när personen har gjort något så grovt att HD anser att en livstidsban är rimlig.

2 §   Ban – Spelarens rätt till unban regleras av regel 19. Andra chans.

3 §   Prick – (Behövs 2 prickar för att få ban)

4 §   Varning – (2 varningar är lika med 1 prick)

5 §   Böter – En diamant betalning som går till ideell organisation på servern. Oftast HD själva. Betalningsbelopp anpassas efter spelarens ekonomi på servern.

6 §   Samhällstjänst – Utförande av obetald uppgift från ideell organisation in-game (alternativt huvudstadens ledning)

7 §   Skadestånd – En betalning på föremål (ofta diamanter) som ska till målsägande.

8 §   Kreativt straff – Fri straffsättning av bänken

9 §   Skyddstillsyn – Sker inom staden Winshire. Kan dömas upp till max 30 dagar

10 §   Fängelse – Man blir inlåst bakom bom och tak. Max fängelse tid är 30 dagar, tiden man sitter inne styrs av vilket brott som begåtts och hur allvarligt det är. Borgen kan betalas i diamanter efter 50% av sin fängelsetid är avtjänad. Kriminalvården i samråd med HD måste dock ge ett godkännande till att en borg skall kunna betalas.

11 §   Återbetalning – En betalning som sker i föremål som ska till målsägande