Bauserjunior – 2020/11/06

Tilltalad: Bauserjunior
Advokat: Overlord44

Målsägande: ÅklagarmyndighetenAnledning: Överklagan på en varning

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Överklagan läggs ner

 


Bänk:
Högsta Domare: hevol
Rättsdomare: RASHAD69
Nämndemän: FrostWalker65, Anteson, 2qz
Sekreterare: hevol


UUID: 3edd7a38-3e5c-4504-b95f-2404fbf742d4