Bauserjunior – 2020/10/30

Tilltalad: Bauserjunior

Målsägande: ServerAnledning: Akdj03

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Varning

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 3edd7a38-3e5c-4504-b95f-2404fbf742d4

Tagged with: