BalbinBalbino – 2020/11/21

Tilltalad: BalbinBalbino

Målsägande: ÅklagarmyndighetenAnledning: §6 Respektera alla. Alla ska behandla folk lika oavsett kön, sexualitet, religion, etnicitet och ålder. Ingen rasism av något slag. Ingen nazism, ingen kommunism. Inga symboler som kan tillhöra dessa grupper får existera på servern eller i samband med servern.

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Varning

 


Bänk:
Högsta Domare: hevol
Rättsdomare: RASHAD69
Nämndemän: Hulgus, Hannes_08,
Sekreterare: hevol


UUID: a5240ca5-463a-4fd4-ba19-ae3765d132de

Tagged with: