Axel1111 – 2020/02/21

Tilltalad: Axel1111

Målsägande: ServerAnledning: Grov disrespekt

Bevis: [Information saknas]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: EmilioBW]


UUID: 7e8603de-b02c-4f06-b257-d1c09ecd7758

Tagged with: