Alecosealt – 2020/08/23

Tilltalad: Alecosealt

Målsägande: ServerAnledning: Grov Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3]

Beslut: 1 Prick, Återbetalning (Inom 14 dagar)

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: Overlord44, hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 660e1578-2145-4384-8793-c523318ca46d

Tagged with: