_Vilmer_ – 2020/10/02

Tilltalad: _Vilmer_

Målsägande: ServerAnledning: Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Återbetalning (inom 14 dagar)

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 1553e4e9-3013-4f1c-b338-8fe2d5388874

Tagged with: