Serverpolicys

SFS nr: 2019:1
Departement/myndighet: Högsta Domstolen, Serverägaren
Utfärdad: 2019-08-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:2
Övrig text: Skriven av HDs & stadsdomstolarnas grundare, Högsta Domare Overlord44 & Serverägaren Halvnaken
Ändringsregister: SFSR (Domstolskansliet)

Innehåll:
1 kap. Alla spelare har rätt till rättegång
2 kap. Andra chans
3 kap. Sista chans
4 kap. Livstidsban
5 kap. Eder som skall följas
6 kap. Regerings- samt HD-formen ska följas. 
7 kap. Krigsavtalspolicy
8 kap. Krediter ifrån Event
9 kap. Staff får inte sitta i styrelsen av någon stad 
10 kap. Städer har rätt att ansöka om att äga mark runt sina portaler 
11 kap. Serverns språk
12 kap. Rätten till rättegång
13 kap. Återbetalning ifrån brott

Kap 1 – Alla spelare har rätt till rättegång
Undantag: Serverlag 5 § och trademark.
1.1 Man får inte störa en pågående HD-, FBI-, eller Staff-utredning.
1.2 Att ljuga inför HD resulterar i ban.
1.3 En spelare har rätt att under en utredning eller rättegång inte vittna mot sig själv.

Kap 2 – Andra chans
När man har bannats från Agonia (det gäller inte livtidsban) så har man laglig rätt att få en andra chans. En andra chans ska bara gå att förbruka en gång, alla som bannats får en sådan efter 6 mån automatiskt. HD kan rekommendera en direktchans till serverägaren och serverägaren kan rekommendera en direktchans till HD, om båda kommer överens så kan den genomföras direkt och spelaren slipper vänta i 6 månader. 75 kr för en direktchans (genomförs direkt)

60 kr efter 6 mån (genomförs efter 6 månader)

0 kr efter 12 månader

Kap 3 – Sista chans
Har man förbrukat sin andra chans så har man möjlighet att ansöka till en panel för att få en sista chans. Pris för sista chans är satt till 125 kr. Panelen består av serverägaren, Högsta Domaren, Statsministern, Stadsdomaren, Riksåklagaren, FBI och Fängelsedirektören. De förhör spelaren och beslutar om spelaren fortsatt är ett hot mot serverns säkerhet, varpå de beslutar med en omröstning om spelaren får en sista chans.

Blir man nekad en sista chans så har man möjlighet att ompröva efter ett år.

Spelare som fått det specifika straffet livstidsban av Högsta Domstolen har inte möjlighet att ansöka om sista chans.

Kap 4 – Livstidsban
En spelare som dömts till livstidsban får inte fortsätta delta på Agonia SMP vid senare tillfälle. Spelaren blir avstängd så länge servern är i
bruk.

Kap 5 – Trademarkban
Trademark bannlysning är en bannlysning där en spelare har blivit bannlyst för att vara ett hot mot servern. Detta kan vara reklam eller maktmissbruk som staff. Om serverägaren Halvnaken och Högsta Domaren hevol kommer överens om att häva en trademark bannlysning så kan straffet ändras till något annat eller skickas direkt till sista chans.

Kap 6 – Eder som skall följas
6.1 Riksdagsed
6.2 Talmansed
6.3 Rättsdomared
6.4 Staffed
6.5 Vittnesed
För mer info kring dessa eder, läs HD uppdatering 2020-01-03

Kap 7 – Regerings- samt HD-formen ska följas.

Kap 8 – Krigsavtalspolicy
Krigsavtal: Serverlag 1 §, 2 §, 10 § i kan undvikas om man skriver under ett så kallat krigsavtal. Här krävs även en tredjepartsunderskrift av serverns Högsta Domstol. Det ska finnas klara regler om hur, när och vad som gäller i krigsavtalet. Denna regel lyder inte samma för huvudstaden Novence & föregående huvudstad Agony, då rådet måste rösta igenom att göra en ”förfrågan” till Agonia Unionen (AU) om att gå in i krig. AU tar sedan upp en omröstning, där hela servern får rösta om att huvudstaden ska gå in i krig. Rådet får bara ta upp krigsavtal till AU, en gång per mandat period.

Kap 9 – Krediter ifrån Event
9.1 Är enbart för eget bruk och kan ej skickas till andra spelare.
9.2 Kan inte utnyttjas via rea.
9.3 Går endast att förbruka inom tre månader.
9.4 Kan ej användas för andra chans.

Kap 10 – Staff får inte sitta i styrelsen av någon stad, om inte annat godkänns av serverägaren.

Kap 11 – Städer har rätt att ansöka om att äga mark runt sina portaler.
En stad kan ansöka till HD om att få äga ett specifikt antal blocks runt netherportalen i nether till den staden, inom dessa blocks får endast staden bygga, riva och på något sätt använda området.

Kap 12 – Serverns språk
Vi är en svensk server, och har som krav att spelare ska kunna tala något av de skandinaviska språken (svenska, norska eller danska) flytande, för att få komma in på servern.

Kap 13 – Rätten till rättegång
Bannlysning utförd av staff (förutom när det gäller fusk och trademark) omfattas av samma lagstiftning som häktning. Åklagarmyndigheten har max 48 timmar på sig (efter ban av staff eller häktning) att ta beslut om att åtala eller lägga ned fallet. Vid åtal så får spelaren vara fortsatt häktad/bannad fram tills rättegång, annars så släpps spelaren med omedelbar verkan.
12.1 Preskriptionstid för alla brott (6 månader)

Kap 14 – Återbetalning ifrån brott
Döms man till skadestånd, böter eller återbetalning så har man 5-7 dagar på sig att betala in, efter 24 timmar har staff rättigheter att beslagta saker ifrån din egendom. Om personen sitter i fängelse börjar de 5-7 dagarna gälla f.r.o.m befrielse. Om spelaren drar ut på fängelsetiden genom att inte avtjäna sitt fängelsestraff inom loppet på en månad gör FBI beslag på en rimlig mängd tillhörigheter i relation till fallet.