Serverns organisationer

SFS nr: 2019:1
Departement/myndighet: Högsta Domstolen, Serverägaren
Utfärdad: 2019-08-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:2
Övrig text: Skriven av HDs & stadsdomstolarnas grundare, Högsta Domare Overlord44 & Serverägaren Halvnaken
Ändringsregister: SFSR (Domstolskansliet)

Innehåll:
1 kap. Information om respektive organisation
2 kap. Ledare
3 kap. Hjälpare
4 kap. Högsta Domstolen
5 kap. FBI
6 kap. Åklagarmyndigheten
7 kap. Valkommissionen

Information om respektive organisation:

Ledare (Staff) är serverns högsta beslutande organ inom allt som rör servern. Ledare styr servern och agerar som serverns regering. Om du vill anmäla vissa staffmedlemmar för något eller undrar något om staff, kontakta serverägare Halvnaken på discord.

Högsta Domstolen (HD) är serverns högsta domstolsinstans och är den enda som har rätt att döma enligt serverlagarna och dela ut bannlysningar, prickar och varningar. HD tar emot stämningar från både spelare och Åklagarmyndigheten som ska agera åklagare vid behov. Om du vill stämma någon eller undrar något om lagen, kontakta Högsta Domare hevol på discord eller skapa en ticket.

FBI (serverpolisen) ansvarar för serverns säkerhet och för att se till att spelarna sköter sig enligt lag, annars kan de vidta åtgärder såsom bannlysning inför rättegång i HD, tystad i chatten eller häktning av spelare. Vid behov att kontakta FBI för att fråga något eller anmäla något, skriv till FBI-chefen SweDome på discord eller skapa en ticket.

Åklagarmyndigheten (ÅM) ansvarar för att åtala för brott och agera åklagare i serverns domstolar.

Valkommissionen (VK) är serverns demokratiavdelning som hanterar alla val, folkomröstningar och omröstningar i AU och ansvarar för AU. Den kontrollerar att rådsformen och regeringsformen följs. VK överser rådet och oppositionsrådet. Lagstiftning inom området demokrati ligger också på VK.

Ledare
Serverägare: Halvnaken (Chef för Staff)
Högsta Domare: Hevol 
Högsta Kommissionär: Overlord44 
FBI: SweDome
E-Team: Shommen

System Tekniker
Emynoz

Hjälpare
2qz
Blixtenhell
Wolfeiii
ItsAdde

Högsta Domstolen
Högsta Domare: hevol
Rättsdomare: Overlord44
Rättsdomare: Moonboi
Rättsdomare: Roffe2000
Rättsdomare: RASHAD69
Rättsdomare: Kazwa
Rättsdomare: Ziromos
Rättsdomare: Bauserjunior
Rättsdomare: Emynoz
Rättsdomare: King_of_Roses

FBI
SweDome

Åklagarmyndigheten
Riksåklagare: ItsAdde
Vice riksåklagare: SweDome

Valkommissionen
Högsta Kommissionär Overlord44