FRuiT_XD – 2020/10/29

Tilltalad: FRuiT_XD

Målsägande: ServerAnledning: 5 § Fuskklient

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: hevol]


UUID: 97313ce2-fe98-4488-bfc5-2b46df984621

Tagged with: