Ändringsregister

512x_logo

Domstolskanesliet

Domstolskansliets
rättsdatabaser

Domstolskansliets rättsdatabaser innehåller lagar,
förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

SFS-nummer: 2019:1
Kungörelse (2019:1) om beslutad ny HD-form
Departement/myndighet: Högsta Domstolen
Utfärdad: 2019-08-17
Övrig text: Utfärdad av HDs & stadsdomstolarnas grundare, Högsta Domare Overlord44

Ändring, SFS 2020:1
Rubrik: Lag (2020:1) om ändring i HD-formen
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Förarbeten: 11/20/18:23
Utgivare: hevol

Ändring, SFS 2020:2
Rubrik: Lag (2020:2) om ändring i HD-formen
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Förarbeten: 11/27/22:38
Utgivare: hevol